układy obejścia pomp

układy obejścia pomp

Układ obejścia pompy zabezpiecza kocioł przed nagłym wzrostem ciśnienia gorącej wody w przypadku zaniku zasilania sterownika i pompy c.o. Zawór różnicowy w trakcie normalnej pracy pompy jest zamknięty. Przed i za pompą, należy zamontować zawory odcinające – dzięki temu podczas konserwacji i przeglądu pompy nie trzeba będzie całej instalacji opróżniać z wody. W przypadku kotła wyposażonego w automatykę sterującą, zabezpieczającą przed zbyt wysoką temperaturą, pompę obiegową warto zamontować na zasilaniu.